Översyn av processkartorna

Vi kan i dagsläget inte garantera att de processkartor som visas på hemsidan elmarknadshandboken.se är korrekta. Det pågår en översyn av dessa. Vid behov av processkartor återfinns de korrekta och aktuella i senaste versionen av Elmarknadshandboken.