Postnummer där det förekommer olika nivå på energiskatten

Elmarknadsutveckling får återkommande frågor om var information finns om postnummer där kunder kan få olika nivå på energiskatten.

Då postnummerindelningen förändras kontinuerligt har Elmarknadsutveckling valt att inte ha någon publicerad lista över dessa, utan vi hänvisar till den information som finns hos Post- och Telestyrelsen, PTS.

Följ denna länk, där det bland annat framgår var man som företag kan beställa listor eller datauttag från postnummerdatabasen.

För den intresserade vill vi även länka till information om postnummer i andra EU-länder.

Adresser i medlemsstaterna - speciella särdrag: http://publications.europa.eu/code/sv/sv-390105.htm

Postal addressing systems in member countries: http://www.upu.int/en/activities/addressing/postal-addressing-systems-in-member-countries.html

Publicerad: 21 dec 2016