Rätt data på rätt plats

För att kunna uppnå god datakvalité i tjänstehubben bör vi redan nu börja städa

Vi har de senaste åren på Ediel- och avräkningskonferensen lyft hur viktigt det är att den data som kommer föras in i tjänstehubben håller god kvalité. Vill därför ännu en gång uppmana att det är av stor vikt att vi som agerar på marknaden redan nu förbereder oss genom att städa i våra system. Det finns riktlinjer om vad ex ett postnummer ska innehålla, antalet samt typ av tecken ett namn ska bestå av, användandet av lägenhetsnummer och mycket fler beskrivet. Ett rekommenderat tillvägagångssätt är att använda AI-listan.

Publicerad: 21 dec 2016