Rättning av specialutgåvan av kap 7 & 8

Specialutgåvan av kap 7 & 8 i Elmarknadshandboken (publicerad under Vägledningar på Elmarknadsutvecklings webbplats) innehöll ett fel avseende industrianläggningar ≥ 50 MW. Deltagarna i Elmarknadsutveckling har tolkat eSett-handboken fel och trott att rapporteringen skulle ske på samma sätt som för enskilda produktionsanläggningar. Detta är nu rättat i avsnitt 7.1.9 och dessutom är det förtydligat vilka energislag som är giltiga att använda i avsnitt 7.1.7.

Publicerad: 3 feb 2017