Strukturering av nya mikroproduktionsanläggningar

Det är viktigt att komma ihåg att göra strukturanmälan för nya mikroproduktionsanläggningar

Vid nya mikroproduktionsanläggningar är det viktigt att komma ihåg att göra strukturanmälan! Det är lätt att glömma, då mottagningsplikt ofta kan innebära att en ny balansansvarig får en typ av produktion som den inte haft sen tidigare. Som vanligt ska strukturanmälan göras senast tre dagar före startdatum, vilket tyvärr inte alltid fungerar så bra tillsammans med mottagningsplikt. Vid vanliga leverantörsbyten går det bra, då man vet vem som kommer att få mottagningsplikten senast 3 dagar före leveransstart, men vid flytt vet man först i efterhand. I dessa fall får man kontakta Svenska kraftnät för att säkerställa en bra lösning.

Publicerad: 29 jan 2016