Svensk Elmarknadshandbok 17A utgiven, tyvärr med några felaktigheter

Den Svenska Elmarknadshandboken har som utgivningsplan att publiceras två gånger per år, en i april och en i oktober. Vårens version 17A är giltig från 2017-04-01 och det arbete som har genomförts har i första hand fokuserat på att förtydliga befintliga beskrivningar.

Felaktigheter

Det har i utgåvan av Elmarknadshandboken 17A smugit sig i ett antal felaktigheter. För att klargöra så är det följande som gäller:

I kapitel 3.3.2 står det felaktigt att en producent måste vara registrerad för mervärdesskatt. Detta gäller inte den verksamhet som bedrivs i mindre omfattning och då har en omsättning under 30 000 kr. Sedan 2017-01-01 råder då frivillig momspliktighet.

I elmarknadshandboken finns det på sidan 142 en förklaring om vad som ska göras om ett mätvärde saknas. Där står det tyvärr fortfarande att om mätvärde saknas den tionde dagen så ska NULL skickas. I samband med de nya mätföreskrifterna som träder i kraft 2017-05-01 finns det inte längre någon skrivning om tionde dagen utan NULL ska således skickas efter femte arbetsdagen. Se vidare i vår nyhet om de nya mätföreskrifterna

Dessa felaktigheter kommer att åtgärdas till nästa utgåva 17B som utkommer i oktober.

Vi vill även passa på att informera att vi gärna tar emot förbättringsförslag på handboken. Dessa mailas in till info@elmarknadsutveckling.se

Publicerad: 4 apr 2017