Tidplanen för NBS reviderad

Implementeringen av NBS har flyttats från våren 2016 till hösten 2016.

Svenska kraftnät har meddelat att tidplanen för införandet av en gemensam nordisk balansavräkning (Nordic Balance Settlement, NBS) kommer att flyttas fram. De nya datumen för implementering är ännu inte beslutade men klart är att implementeringen flyttas från våren till hösten 2016. Den reviderade tidplanen beror på flera olika faktorer - bland annat behov av ytterligare tid för IT-utveckling, marknadsaktörernas förberedelser samt införandet av nya legala förutsättningar (med stöd för NBS-modellen).

Mer information finns på Svks webbplats, se länk.

Publicerad: 3 sep 2015