Uppdaterad bilaga för avgifter för Bilaterala efterkorrigeringar

Svenska kraftnät har nya avgifter från 2015-02-01. I och med detta har bilagan uppdaterats.

I och med att Svenska kraftnät uppdaterar sina avgifter påverkar det bilagan för avgifter för Bilaterala efterkorrigeringar.

Dessutom har en observant användare hittat ett fel i den gamla bilagan vilket innebar att Effektreservsavgiften inte var ändrad från 2014-11-15. Detta är korrigerat.

Bilaterala efterkorrigeringar

Publicerad: 22 jan 2015