Vägledning för bilaterala efterkorrigeringar på engelska

Nu finns en engelsk översättning av vägledningen publicerad.

I mars 2016 publicerade Elmarknadsutveckling en reviderad utgåva av vägledningen för bilaterala efterkorrigeringar. Den reviderade vägledningen träder ikraft när NBS börjar tillämpas. Vägledningen har nu översatts till engelska.

Du finner vägledningen inklusive bilagor här via denna länk.

Publicerad: 3 feb 2017