Ärenden

Ärenden som tas upp till hantering inom organisationen för Elmarknadsutveckling initieras via det formulär som finns under "skicka in ärende" till höger på hemsidan.

Nedan återfinns en uppdaterad lista över de ärenden som är under utredning alternativt där beslutade förändringar ännu inte blivit införda i Elmarknadshandboken. Klicka på respektive ärendenummer för att få mer information.

Den senaste utgåvan av Elmarknadshandboken ersätter alltid tidigare versioner av handboken och gäller även framför tidigare svar i ärenden.