Ärende nr 2016:01

Ärende: Strukturförändring

Rubrik: Avsaknad Z09B

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 10

Beskrivning:

Förutsättningar:

1. Handelsleverantör meddelar på ediel-portalen att balansbyte sker på specifikt datum
2. PRODAT Z09B skickas i tid
3. Nätägaren bevakar inkommande PRODAT Z09B och skickar påminnelser till handelsleverantören i form av AI-listor
4. Handelsleverantören ignorerar våra påminnelser
5. Sista dag för utskick av PRODAT Z09B passerar
6. En "rest" av anläggningar uppstår, som ligger kvar på det gamla balansansvaret
7. Nätavräkning skickar balansserier till det gamla balansansvaret
8. Handelsleverantören skickar nya Z09B på efterföljande månadsskifte på "resten"

Vad händer med volymen för de mätpunkter som ligger kvar med det gamla balansansvaret?

Vems ansvar är det att se till att de ligger korrekt?

Vi hittar ingen vägledning i hur man skall hantera dessa ärenden.

Svar: Ärende 2016:01 har bedömts utgöra en fråga snarare än ett ärende. Frågan har den 17 november 2016 besvarats av verkställighetsgruppen enligt följande.

Saknad anmälan på vissa anläggningar vid balansansvarsbyte

Hur förändring av balansansvar ska anmälas finns beskrivet i Elmarknadshandboken kapitel 4.2.1. Där finns svaret på huvuddelen av din fråga, att det är elhandelsföretaget som ska anmäla balansansvarsbytet och att det ska göras per anläggning.

Vad händer då med volymen på de anläggningar som balansansvarsbytet inte anmälts på? De ligger kvar på den tidigare balansansvarige tills anmälan (Z09B) görs enligt gällande regler.

Vems ansvar är det att se till att de ligger korrekt? Det är elhandelsföretaget som ska tala om för elnätsföretaget vem som är balansansvarig på anläggningen. Elnätsföretaget strukturerar sedan utifrån den informationen mot Svenska kraftnät.

Men hur gör man då med den volym som en tid belastas på den tidigare balansansvarige istället för den nya? Det är en fråga som får hanteras mellan de balansansvariga och det elhandelsföretag som det berör. Som elnätsföretag rapporterar du volymerna till Svenska kraftnät enligt den struktur som elhandelsföretaget har anmält till dig och du strukturerat mot Svenska kraftnät.

Vi kommer att se över texten i elmarknadshandboken och se om något förtydligande behöver göras.