Ny version av Svensk Elmarknadshandbok

Den 26/3 2014 släpps version 2014A av den Svenska Elmarknadshandboken och är giltig från 2014-04-01

Arbetet med den nya versionen har i första hand fokuserat på att gå igenom och förtydliga befintliga skrivningar men det finns också nya och förtydligande texter kring bl a:

- Förtydligande kring elcertifikat och ursprungsgarantier.

- Informera kund vid anvisning uppdaterad med Ei:s tolkning av tid för information vid anvisning.

- Förtydligande kring hantering när elhandelsföretag hamnar på obestånd.

- Förtydligande vid hantering av mätfel respektive handhavandefel.

- Förtydligande kring rättning och hantering av felaktiga slutliga andelstal.

Om ni vill komma med förbättringsförslag eller frågor på texter i handboken så finns information om hur ni går tillväga här på hemsidan.

Publicerad 26 mar 2014