Ärende nr 2016:02

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Tillfälligt personnr ändras till personnr

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 0,2

Beskrivning: Som elhandlare tecknar vi ibland elavtal på personer som har tillfälligt personnr. Vi har dock på senaste tiden haft ett par fall där vi sedan tappat kunden (Z05LK) när detta TF personnr uppdaterats till ett svenskt personnr. Kunden har då mot sin vilja gått till anvisningsleverantör utan att förstå hur det gått till.

Vår fråga: Vilka riktlinjer gäller för nätbolag/elhandelsbolag?
Om endast nätbolaget meddelats om ändringen, har de då rätt att skicka avslut till elleverantören fast det fortfarande är samma person som står på nätavtalet?

Svar: Beslutsgruppen för Elmarknadsutveckling har uppdragit åt Verkställighetsgruppen att skriva in en rekommendation i Elmarknadshandboken som tydliggör att kundskifte inte ska ske i dylika situationer. Då handboken revideras två gånger per år kommer texten att revideras i handboken 17 A. Rutinen bör emellertid tillämpas redan i nuläget.