Ärende nr 2011:07

Frekvens: -

Rubrik: Kvittenser och Aperak på Utilts-meddelanden

Beskrivning: Jag har en fråga gällande Kvittenser och aperak på Utilts meddelanden. Jag uppfattar detta att det här nedan gäller både prodat och Utilts meddelanden att Det är den som skickar som har ansvaret att kontrollera så att de får control och aperak (positiv eller negativ) tillbaka inom 30 minuter och om inte eller att de får Negativ aperak så ska de kontakta de som de skickat prodat eller Utilts till. Har jag förstått detta rätt? Tänkte att jag måste kontrollera då de tydliga exempel som fanns på andra stycken handlade bara om prodat meddelanden.

På sidan 161-162 under punkt 10.3 i elmarknadshandboken. 10.3 Ediel-kvittensmeddelanden

Beslut: 2011-05-02
Tack för din fråga till elmarknadsutveckling.

Din tolkning är alldeles korrekt att 30-minuters regeln för kvittenser gäller både för Prodat och Utilts. Exemplet i handboken för prodat kan enkelt bytas ut mot Utilts.