Arkiv

Nedan återfinns en ärendelista för åren 2010-2015. För ärenden inkomna tidigare än 2010 vänligen kontakta oss.

2015

Ärendenummer Ärendekategori Rubrik
2015:01 Leverantörsbyte Information om energiskatt/kommunkod bör finnas i prodat Z04 från nätbolaget
2015:02    
2015:03 Avräkning Regler för nätägare ang. timavräkning
2015:04 Flytt Förbättringsförslag nytt meddelande - Z03A
2015:05   Obligatoriska uppgifter i anläggningsadress
2015:06 Leverantörsbyte Mikroproduksjon
2015:07 Teckna och avsluta avtal Vad ska ske när ett avtal upphör på en mikroproduktionsanläggning där produktionen från början sökts med ett vanligt leverantörsbyte eller vid inflytt.

2014

Ärendenummer Ärendekategori Rubrik
 2014:01  Avräkning  Hantering av preliminär andelstal när historiken blivit felaktig hänvisning EMHB 7.5.1
 2014:02  Strukturförändring  Utskick på SO2 på historiken innan leveransstart
 2014:03  Avräkning  Använda uppgifter i S02 för fakturering vid avsaknad av periodisk rapportering
 2014:04  Mätvärdeshantering  Skicka mätarnummer och ställning bara som information….
 2014:05  Mätvärdeshantering  Fel i utbyte, upptäcks efter korrektion
 2014:06  Strukturförändring  Följdfrågor till ärende 2012:23
 2014:07 Upplevd problematik vid bevakning av Z03LK  
 2014:08  Leverantörsbyte  Fakturaavgift
 2014:09  Mätvärdeshantering  Mätvärden till ombud
 2014:10  Leverantörsbyte  Z04A - Mikroproduktion
2014:11 Leverantörsbyte Formkrav i fullmakter - Talmanus och giltighetstid

2013

Ärendenummer Ärendekategori Rubrik
 2013:01  Leverantörsbyte  Typning av serier Produktkod
 2013:02  Leverantörsbyte  Balansbyten 
 2013:03  Leverantörsbyte  Kontrollera först anläggnings-id sen nätområdes-id
 2013:04  Leverantörsbyte  Hantering av kunder med skyddade personuppgifter och skyddade anläggningar i PRODAT
 2013:05  Leverantörsbyte  Oklara APERAK-regler för kontroll av kund-id
 2013:06  Leverantörsbyte  Ändrad kapacitet på mätare kan skickas med Z06G eller Z06F
 2013:07  Leverantörsbyte  Oklara regler för anläggningsadress

2012

Ärendenummer Ärendekategori Rubrik
 2012:01  Leverantörsbyte  Dubbla ärenden på samma anläggning
 2012:02  Mätvärdeshantering  Jag jobbar med timvärdeshantering och tycker mig ha hittat ett litet fel i EMHB

2011

Ärendenummer Ärendekategori Rubrik
2011:01 Leverantörsbyte  Informera om typ av energiskatt
2011:02 Leverantörsbyte Fem dagar för registrering av Z06F på tillkoppling
2011:03  Leverantörsbyte Elområden
2011:04  Leverantörsbyte Inkommande Z03L på pågående flyttning
2011:05  Mätvärdeshantering  Nullvärden
2011:06  Leverantörsbyte Ändra bör till ska på +/- 15 dagar
2011:07  Mätvärdeshantering Kvittenser och Aperak på Utilts-meddelanden
2011:08  Mätvärdeshantering När control saknas inom 30 minuter
2011:09  Leverantörsbyte Meddelande till kund vid leverantörsbyte
2011:10 Mätvärdeshantering  Rättning av mätvärden
2011:11 Mätvärdeshantering Avstängda mätare
2011:12 - Kravhantering
2011:13 Strukturförändring Z06F Frånkoppling
2011:14 Leverantörsbyte Nelgas (Leverantörsbyte varje dag)
2011:15 Strukturförändring Användning av Prioritet i PRODAT med anledning av Styrel
2011:16 Mätning Mätmetod i förhållande till avräkning
2011:17 Leverantörsbyte Fritextfältet i prodatfilen
2011:18 Mätvärdeshantering Uppdaterad årsförbrukning för bruktidsanläggningar
2011:19 Leverantörsbyte Anvisningsleverantör
2011:20 Leverantörsbyte Fritextfält i PRODAT och UTILTS
2011:21 Avräkning Strukturanmälan och preliminära andelstal
2011:22 Leverantörsbyte  Z03L vid inflytt
 2011:23    
 2011:24    
 2011:25    
 2011:26    
 2011:27    
 2011:28    
 2011:29    
 2011:30    

2010

Ärendenummer Ärendekategori Rubrik