Ärende nr 2011:36

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 0

Rubrik: Fakturering av timmätta anläggningar ska ske i normaltid

Beskrivning: Varför finns inget bestämt att alla ska fakturera i normaltid? För de flesta kunder/anläggningar spelar detta kanske inte så stor roll, det rättar till sig i slutändan. Men tänk på de anläggningar till exempel som har väldigt hög förbrukning och blir debiterade på fel spotpris. Det kan handla om mycket pengar för kunden. Så mycket enklare för hela branschen och speciellt kunderna om det fanns bestämt att "så här gör vi", inget bör eller rekommenderas! Händer ofta i samband med övergång till sommar-/vintertid att kunderna ringer och ifrågasätter fakturorna på grund av olika debitering från elnät- och elhandelsbolag.

Beslut: Ärendet avslutas med hänvisning till det arbete som bedrivs på Svk respektive Ei angående ny marknadsmodell och tjänstehubb.