Ärende nr 2012:02

Rubrik: Jag jobbar med timvärdeshantering och tycker mig ha hittat ett litet fel i EMHB.

Beskrivning:Under kapitel 7.3.1 och rubriken "Efter rättning" saknas kund under slutlig rapportering 5:e vardagen.

Enligt mätföreskriften kan ju kund begära mätvärden via EDIEL och då gäller följande:

EIFS 2011:3 6 kap, 5§ I de fall elanvändaren begär rapportering med elektroniskt kommunikationsmedel enligt 1 kap. 5 § ska enskilda mätvärden från en uttagspunkt rapporteras till elanvändaren inom fem vardagar efter mätdygnet. Egentligen helt lika hantering som för producent!

Det är också fel att elanvändaren står upptagen under "Senast den 5:e vardagen efter leveransperioden (enligt mätföreskrifter)"

I föreskrifterna gäller detta (samma paragraf som ovan): Enskilda mätvärden från en uttagspunkt ska efter leveransmånadens slut och senast vid debitering rapporteras till den elanvändare som tagit ut energin i uttagspunkten,

Senast i samband med debitering alltså! Ingenting om 5:e vardagen.

Beslut

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Hej! Du har helt rätt. Elanvändare skall stå med under "5:e vardagen efter mätdygnet". Längst ned i tabellen skall det stå "Senast i samband med debitering" och inte "Senast den 5:e vardagen efter leveransperioden". Detta kommer att uppdateras i handboken.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.