Ärende nr 2012:09

Ärende: Mätvärdeshantering

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 1

Rubrik: Räkneverkskod för reaktiv energi saknas

Beskrivning: Vid extern rapportering av enskilda timvärden till elhandlare finns används fastställda räkneverkskoder i Prodat för att informera om vad nätägaren kommer rapportera. Dessa räkneverkskoder används åtminstone av Fortum Distribution även mellan våra egna system för att identifiera typ av mätvärde. Problemet uppstår när det gäller reaktiv energi eftersom det inte finns en formell kod för detta. Reaktiv energi rapporteras inte externt utan används endast för nätägarens fakturering till kund för kompensation av för högt reaktivt uttag.

Vi önskar därför att SvK fastställer en räkneverkskod även för reaktig energi - t ex 902. I en framtid med nationella hubbar ser vi även att alla mätvärden kommer gå via dessa. Behovet kommer alltså uppstå även i detta sammanhang. För oss är det dock mer bråttom!

Om vi inte kan få en fastställd kod kommer vi tvingas skapa en själva för att klara vår mätvärdeshantering mellan våra ombud och oss och mellan våra interna system (mätvärdesdatabaser och fakturering t ex).

Att det inte finns en kod medför att mätvärden misstolkas, fastnar etcetera och kräver manuell felhantering. Tiden är uppskattad ovan dock.