Ärende nr 2012:16

Ärende: Mätvärdeshantering

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 1

Rubrik: Rapportering av mätarställningar

Beskrivning: I NEMHB, "7.2.5 Rapportera enskilda mätvärden" sid 113, underrubriken "Rapportering av månadsavläsning" i 2:a stycket att rapportören tillåts skicka NULL först 10 dagar efter leveransmånaden. Därav får leverantören efterlysa tidigast dag 11 efter leveransperiodens slut.

Mitt förslag är att tillåta skicka NULL redan efter fem vardagar efter leveransmånaden om elnätsföretaget av någon anledning inte kunnat rapportera mätarställning efter den femte vardagen.

Som det är nu uppstår det en till synes onödig 10 dagars ovisshet och väntan hos leverantören. Men om man istället låter elnätsföretagen tillåtas skicka NULL i avsaknad av mätarställning får leverantören ett livstecken mycket tidigare från elnätsföretagen. Varför måste elleverantören i ovisshet vänta i 10 dagar?

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Den här regeln som beskrivs i Elmarknadshandboken att man inte får eftersöka saknade mätvärden före den 11 dagen efter leveransperioden är satt utifrån de tidsgränser som finns i mätföreskriften (2012:2 6 kap § 7) när det gäller rapportering av mätvärde på en schablonavräknad anläggning.

I praktiken är det inte så stor skillnad på 5 vardagar och 10 dagar. Att vänta till dag 11 innebär att elnätsföretaget och elhandelsföretag inte behöver hantera en omrapportering inom den rapporteringstidsfrist som föreskriften faktiskt tillåter.

Vi anser därför att det idag inte finns anledning att ändra denna rutin.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.