Ärende nr 2013:06

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Ändrad kapacitet på mätare kan skickas med Z06G eller Z06F

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 4

Beskrivning:
Enligt Handboken ska Z06G skickas (utan mätarställningar) vid ändrad kapacitet om räkneverket inte varvat medan Z06F ska skickas vid ändrad kapacitet då mätaren har varvat. Att ändra kapacitet kan exempelvis inträffa vid felaktig registrering.

Denna funktion är otydlig och krånglig att följa i ett automatiserat system: När varvade mätaren?" Jag föreslår att Z06F alltid ska skickas vid ändrad kapacitet och följas av en avläsning.

Svar: Vi förstår problemet och tycker att det är ett bra förslag att alltid skicka Z06F, vilket skulle underlätta hanteringen vid ändrad kapacitet på mätaren.

Dagens hantering av PRODAT vid ändrad kapacitet återfinns i Svenska Kraftnäts Ediel anvisningar för PRODAT. För att genomföra föreslagen ändring krävs en ny prodatversion. Vi lämnar förslaget vidare till Ediel teknikgrupp att ta ställning till vid nästa uppdatering av prodatversion.