Dags för nytt Ediel-avtal

Under första halvåret av 2015 kommer Svenska kraftnät (svk) att säga upp alla nuvarande Ediel-avtal.

För att kommunicera vid Ediel krävs det att varje aktör, med undantag för elanvändaren, tecknar ett Ediel-avtal. Dagens avtal innefattar två delar, det ordinarie Ediel-avtalet samt ett tilläggsavtal, som ska godkännas av svk. För att kunna hantera de kommande förändringarna i såsom Nordic Balance Settlement (NBS) och harmoniserad Nordisk Slutkundsmarknad bättre har svk valt att ta fram ett nytt avtal. Arbetet kommer att pågå från våren 2015 och de nya avtalen kommer vara giltiga från 1 januari 2016.

Mer information kommer längre fram.

Publicerad: 26 nov 2014