Elmarknadsutveckling lanserar nyhetsbrev!

Vi sjösätter nu det första nyhetsbrevet från Elmarknadsutveckling. Elmarknadsutveckling arbetar med frågor som rör informationsutbytet mellan elmarknadens aktörer i processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturförändringar.

I nyhetsbrevet kommer vi att samla nyheter från Elmarknadsutvecklings webbplats, www.elmarknadsutveckling.se. Som mottagare av nyhetsbrevet får du veta när det är dags för en ny version av Svensk Elmarknadshandbok. Du får exempelvis också information om ändringar i regelverket som påverkar informationsutbytet samt hur utvecklingen av elmarknaden ser ut på svensk och nordisk nivå.

Det finns ingen fast utgivningsplan, utan nästa nyhetsbrev kommer när vi har något nytt intressant att berätta.

Nyhetsbrevet utformas av sekretariatet för Elmarknadsutveckling. Har du synpunkter på brevet eller idéer om hur det kan utvecklas hör gärna av dig till info@elmarknadsutveckling.se.

Önskar du prenumerera på nyhetsbrevet klicka här och fyll i formuläret

Publicerad: 2 okt 2014