Införandet av Nordic Balance Settlement (NBS) i februari 2016

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Det finska, norska och svenska stamnätsbolaget (TSO), Fingrid Oyj, Statnett och Svenska Kraftnät, har beslutat att implementera en harmoniserad nordisk balansavräkning.

Modellen för NBS är byggd på TSO-nivå och genomförandet omfattar harmonisering och integrering av de tre stamnäten. Tillsammans har de bildat servicebolaget eSett Oy (eSett) som har som mål att skapa likvärdiga balansansvarsregler genom att erbjuda balanstjänster på den finska, norska och svenska elmarknaden. Införandet av NBS i Sverige kommer att genomföras i februari 2016 då balansavräkningen flyttas över till eSett och eSett därmed kommer att överta ansvaret för balansavräkningen.

För att underlätta för marknadens aktörer har de kommande förändringarna utförligt dokumenterats i flertalet olika dokument. Information och dokument finns bl.a. på NBS - projektets hemsida, Nordic Ediel Group och viss information kan även hittas på SVKs hemsida.

NBS handbook - www.nbs.coop
Plan för driftsättning - www.nbs.coop
Business Requirement Specification (BRS) - www.ediel.org
XML User guide baseras på BRS - www.ediel.org
Exempelfiler för XML - www.ediel.org
Faktablad från SVK - www.svk.se ( lanseras under november)

Frågor kring NBS tas i första hand direkt med projektet, för svenska sidan är:
Mats.elmer@svk.se – 010 475 80 62
Robert.thelander@svk.se – 010 475 86 71

Publicerad: 19 nov 2014