Inga förändringar i hanteringen av kundidentiteter för närvarande

I februari skickade Elmarknadsutveckling ut en remiss gällande kundidentiteter. Beslutsgruppen har nu fattat beslut gällande remissens utfall. Det kommer inte bli någon förändring gällande hantering av enskild firma, dödsbo, konkursbo eller skyddad identitet.

Förslagen beträffande hantering av kundidentiteter som var ute på remiss i början av 2014 gav Elmarknadsutveckling värdefulla synpunkter. Det står klart att en övervägande majoritet av företagen önskar en enhetlig hantering av kundidentiteter (enskild firma, dödsbo, konkursbo samt skyddad identitet). Däremot tyckte ett antal remissinstanser att förslagen till hantering måste beredas ytterligare innan beslut tas. Det har sedan dess varit Elmarknadsutvecklings inriktning att göra denna ytterligare utredning och remittera frågan på nytt.

På senare tid har det emellertid blivit allt mer klart att en större processöversyn av den svenska marknaden är förestående. Ett alternativ är att det införs en tjänstehubb. Elmarknadsutveckling har därför beslutat att avvakta med förändringar kring hantering av kundidentiteter till dess processöversynen görs. De synpunkter som inkommit i samband med remitteringen används som underlag i den kommande översynen. Elmarknadsutveckling kommer att avsluta de ärenden som behandlar kundidentiteter.

Publicerad: