Ny version av Svensk Elmarknadshandbok kommer snart!

Den 1/10 släpps nästa version, 2014B, av Svensk Elmarknadshandbok.

Varje år publiceras den Svenska Elmarknadshandboken två gånger per år, i april och i oktober. Höstens release är giltig från 2014-10-01 och det arbete som har genomförts har i första hand fokuserat på att förtydliga befintliga beskrivningar. Det finns även uppdaterade texter om bland annat

- Hantering av Z06F till framtida elhandelsföretag

- Uppdatering av text utifrån implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet

- Komplettering av text utifrån ändringsföreskrift (EIFS 2014:07)

- Förtydligande kring reaktiv effekt

Om ni vill komma med förbättringsförslag eller frågor på texter i handboken så finns information om hur ni går tillväga här på hemsidan.

Publicerad: