Organisation

Beslutsgruppen

Beslut fattas av Beslutsgruppen, BG, vilken är formellt ansvarig för beslut om verksamhetsförändringar i elbranschen. BG består av representanter från Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät. Beslut fattas på basis av beslutsunderlag framtaget av Verkställighetsgruppen (VG).

Verkställighetsgruppen

Det operativa arbetet i Elmarknadsutveckling bedrivs av VG och arbetsgruppen har två huvuduppgifter. Den ena uppgiften innebär att bereda förslag till förändringar inför beslut i BG, den andra uppgiften innebär utveckling av rekommendationer, rutiner och format.

Ediel och Svenska kraftnät

Tekniska lösningar (format) till följd av verksamhetsförändringar utarbetas av Ediel-Teknikgruppen vid Svenska kraftnät på uppdrag av VG.