Ärende nr 2010:01

Rubrik: Månadsvärde på anläggning frånkopplad på grund av avtalsbrott

Beskrivning: Är vi skyldiga att leverera månadsvärde på anläggningar som är frånkopplade på grund av avtalsbrott? Då jag sitter med i gruppen Rekommendationer & Rutiner tog jag först upp frågan där. Men ingen visste riktigt vad som gällde och förslaget var då att lägga ett ärende. Enligt Elhandlarna som var med på mötte gjorde Nätägarna olika idag, en del skickade värden, en del skickade inget, medan vissa skickade UTILTS med nullvärden under den frånkopplade perioden.