Ärende nr 2010:05

Rubrik: Tydliggör hur tidigt en Z06F får skickas

Beskrivning: En Z06F ska skickas senast 10 dagar efter ändringen. Vid frånkoppling/tillkoppling senast samma dag som registrering sker. Men det framgår inte tydligt i elmarknadshandboken när en Z06F tidigast får skickas. Vi vill med detta ärende få tillstånd ett klargörande av vilka regler som gäller och en tydligare skrivning i elmarknadshandboken. Fråga: Kan man skicka en Z06F innan ändringen har gjorts, man kan ju inte vara säker på att ändringen verkligen kommer att ske. Gräns för när Z06F tidigast får skickas borde vara ärendedatum/giltighetsdatum (DTM+157). Det förekommer att meddelanden skapas i samband med att en arbetsorder tas fram, någon eller några dagar i förväg. Z06F kan skapas efter ändrad:

*Räkneverkskod
*Konstant
*Sifferkapacitet
*Mätmetod
*Avräkningsmetod
*Installationsstatus

Beslut: Svar 2012-06-04:
När det gäller frågan hur tidigt man får skicka en Z06F så remissades ärendet under 2011. En majoritet av bolagen som svarade på remissen var för den lösning som elmarknadsutveckling föreslagit. Att vissa ändringar skickas efter åtgärd och vissa kan skickas innan.
Ärenden som kräver åtgärd i fält: Z06F skickas EFTER åtgärd i fält är återrapporterad till elnätsföretagets system, dock i god tid innan nästa rapporteringsperiod så att mottagaren hinner uppdatera sina system.
Ärenden som INTE kräver åtgärd i fält (ex byte av avräkningsmetod): Z06F kan skickas i förväg, dock senast 15 dagar innan ändringen träder i kraft så att mottagaren hinner uppdatera sina system.
För mer information se kapitel 4.3.5 i Svensk Elmarknadshandbok.