Ärende nr 2010:06

Rubrik: Gör fält i NAD+IT obligatoriska för Z04 & Z06G

Beskrivning: För att underlätta för elleverantörer när det ska avgöras ifall en anläggning där denne är leverantör ligger i en kommun med norr- eller normalskatt vore det bra om denna information framgick i Z04 och Z06G. Som det är idag är fältet för postnummer i segment NAD+IT endast "Optional" vilket gör det svårt för en elleverantör att avgöra vilken skattesats som är korrekt för anläggningen om avsändande nätbolag väljer att inte inkludera detta fält. Det räcker tyvärr inte alltid att utgå ifrån nätområdeskoden. Därför föreslår vi att fältet för "Postnr-anläggning" (fältnummer 235) och "Postort-anläggning" (fältnummer 236) i segment NAD+IT ändras till obligatoriska uppgifter i Z04 och Z06G.

Beslut: 100601 Ärendet avslås med denna motivation:
Postnr och postort har varit obligatoriska fält i Prodat. Det togs bort eftersom leverantörsbyten på mobilmaster, signalanläggningar och sommarstugor mm blev väldigt svåra att genomföra. Det kan finns en risk för att man bara märker dessa fält med till exempel "000 00". Då är det inte mycket hjälp för identifiering av skattesatser. Postnr på landet utgår inte från elmarknadens skattesatser utan ofta efter den rutt som brevbäraren har därför är det inget säkert sätt att identifiera vilken skattesats en anläggning ska ha.