Ärende nr 2010:10

Rubrik: Undertyp vid svar på Z08H

Beskrivning: 3.6.6 Rutiner kring hävning av ett elavtal 7 stycket

-"Nätägaren svarar på Z08H med en PRODAT Z05L till den tidigare elleverantören, samt skickar en Z04A till anvisningsleverantören om nätägaren inte får in någon Z03L från någon annan elleverantör. Ärendereferensen knyter ihop Z08H med Z05L."

Här har det tappats bort ett K på Z05L och Z03L. Då L endast används vid månadsskiftet och Z08H kan skickas när som helst i månaden är det rimligare att LK används som undertyp. Nätägaren kan knappast förvänta sig att få en Z03L för annat datum än den 1:a i nästkommande månad. Möjligen kan nätägaren förvänta sig en Z03LK. Vilken de flesta nätägare kommer att svara med negativt APERAK på, eftersom att det inte finns någon inflytt på anläggningen, om man skickat Z05L som svar på Z08H. Det blir med andra ord inte kundvänligt att svara med Z05L eftersom att kunden i bästa fall kan byta leverantör vid det kommande månadsskiftet.

Men då det inte heller är en "riktig" kundflytt som avses bör nätägaren själv få avgöra om denne vill skicka L eller LK. Det finns inget som helst värde för elleverantören att validera på undertypen i detta fall. De vill ju trots allt bara bli av med kunden.

Beslut: Ärendet stängs då förslagslämnaren dragit tillbaka sitt förslag.