Ärende nr 2010:11

Rubrik: Otydligheter beträffande hävning av avtal Z08H

Beskrivning: Det behövs ett förtydligande i elmarknadshandboken av när en elleverans slutar att upphöra kopplat till det datum som angivits i fält 211 (Avtal slutdatum) i PRODAT Z08H.

Allt för många aktörer, både nätägare och elleverantörer, har fått för sig att leveransen upphör klockan 00.00 det datum som anges i fält 211 i Z08H. Vilket inte är korrekt om man studerar elmarknadshandboken, ediel-anvisningarna för PRODAT samt mätföreskrifterna.