Ärende nr 2010:13

Rubrik: Person/organisationsnummer dödsbo respektive enskild firma

Beskrivning: Person/organisationsnummer registreras olika hos aktörerna då det enligt ediel.se ska vara 12 siffror på person/organisationsnummer för ett dödsbo vi har frågat Bolagsverket om deras åsikt och enligt dem gäller det är ju viktigt för att rätt avtalsform ska gälla mot kunden veta om de är näringsidkare eller inte, både dödsbo och enskild firma är ju att betrakta som en juridisk person.

Enligt Bolagsverket så gäller följande:
Dödsbon är 10 siffror, ( 19) har inget med checksiffrorna att göra.

Enskilda firmor är 10 siffror på personnumret och firmanamnet.
Har personen ifråga flera enskilda firmor registrerar Bolagsverket de med löpnummer efter personnr 001,002 osv.

Fel hanterat kan vissa system avvisa en sökning på en juridisk person med 10 siffror i organisationsnumret avvisa Z03 med neg CONTRL trots att det inte är en privatperson utan en juridisk person

Min önskan är att vi inom branschen hanterar dödsbo och enskild firma lika som Bolagsverket säger, det vill säga 10 siffror.

Beslut: Infört i Elmarknadshandboken 10B rev 1.