Ärende nr 2010:14

Rubrik: Z04C annullering

Beskrivning: Har en fråga gällande tidsfristen för en annullering. Enligt 3.1.4.6 Annullering och ändring av flyttdatum och 3.3.2 Annullera leverantörsbyte skall det skickas en z03C inom 3 dagar efter mottagen Z04 från nätbolaget. Min fundering gäller att man får söka leveransen upp till 13 månader från dagens datum men man har bara 3 dagar på sig att annullera?

T.ex. Söker ett elhandelsbolag leveransen för en kund idag 2010-04-27 med en leveransstart 2011-05-01. Då har man enbart tills på 2010-04-30 på sig att annullera detta.

Vad jag vill poängtera är att mycket kan hända tills 2011-05-01. Ett mer öppen annulleringsförfarande är kanske att önska?

Beslut: Besvarad 2011-05-02
Som det ser ut idag så rekommenderas det att cancellera en Z03L inom tre vardagar efter inkommen Z04, dock senast den 18:e i månaden före leveransstart. När det gäller en Z03LK gäller samma som ovan men dock senast inflyttningsdagen.

Detta kommer att att förändras något från och med 1 oktober 2011 då följande rutin blir giltig och förs in i handboken:

Gäller from 1 oktober 2011:
För att berörda aktörer ska kunna hantera sina respektive delprocesser rekommenderas att cancelleringar av Z03L görs senast fyra dagar före leveransstart. Rekommendationen kommer troligen införas vid uppdateringen av mätföreskrifterna och blir då ett krav. Om cancelleringen gäller Z03LK ska den göras senast inflyttningsdagen.