Ärende nr 2010:16

Rubrik: Hur ångra mätarbyten?

Beskrivning: Då det saknas ett prodatmeddelande för att ångra felaktigt utförda mätarbyten, "Z10C", skulle jag önska att den frågan tas upp till diskussion. Det känns inte ok att en nätägare skickar ett e-brev och ber elhandlaren manuellt ändra tillbaka de uppgifter nätägaren tidigare rapporterat med en felaktig Z10.

2010:16: Frågor om hantering vid ånger av mätarbyte förekommer mycket sällan och finns dessutom väl beskrivet i föreskriften. Förslaget är att ärendet avslås.

Beslut: Ärendet avslås.