Ärende nr 2010:19

Rubrik: Enskild firma Z04A

Beskrivning: Enskild firma hanteras "meddelandemässigt" som en privatperson, alltså med personnummer 12 siffror och kod SE2.

Vi som är anvisad elleverantör åt annan nätägare har väldigt svårt att identifiera om det ska vara privatperson eller näringsidkare eftersom Z04A kommer till oss i detta fall som en privatperson. Vi registrerar kunden som privatperson men i själva verket borde den hanteras enligt näringsidkaravtal.

Har diskuterat detta med flertal aktörer, om just hantering av enskild firma (dödsbo), och det anses vara ett problem på marknaden.

Har som förslag att man i Z04 uppger (nytt fält) om kund är Näringsidkare. Detta eventuella fält behöver endast vara ifyllt då kund är näringsidkare med personnummer. De fall som kund är en vanlig privatkund så behöver inget anges.

Jag tror inte behövs någon djupare förklaring då vi har diskuterat detta i VGRR ett par gånger...

Beslut: Ärendet avslås med denna motivation:
Frågan behandlas i ärendena 2009-16 och 2010-13. 2010:19: Särskilt meddelande vid enskild firma har tidigare behandlats varför ärendet bör avslås.