Ärende nr 2010:21

Rubrik: NELGA

Beskrivning: Hur kommer det "Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas" att påverka branschen?

Beslut: Ärendet stängs då Tredje paketets påverkan på branschen hanteras inom ramen för NELGA.