Ärende nr 2010:25

Rubrik: Hävning

Beskrivning: Vi har tagit en kund där vi fått Z04:an startdatum 1/6-10 vi har inte fått någon avläsning från nätbolaget så vi har inte kunnat koppla in kunden. Kan man häva från den 1/6-10 bakåt i tiden eller dagens datum? Nätbolaget kommer inte in? Vore tacksam för ett svar.

Beslut:
Elmarknadsutveckling har tagit fram följande svar 2011-01-17;

Detta är egentligen två frågor.

1) Får man häva retroaktivt?

2) Får man häva leveransen om kunden inte släpper in nätbolaget så att de kan leverera mätvärden?

Svaret på den första frågan är att enligt kapitel 3.6.6 i Elmarknadshandboken får man inte häva retroaktivt, se stycke 6 s.77.

Fråga två är lite mer komplicerad, en hävning får bara genomföras om kunden har försummat sina skyldigheter och det anses som ett väsentligt avtalsbrott. Det är nätbolaget som ansvarar för insamling och rapportering av mätvärden. Om kunden inte släpper in nätbolaget har kunden brutit mot sina förpliktelser mot nätbolaget, inte elhandelsbolaget. Oavsett kan det inte ses som ett väsentligt avtalsbrott då elhandelsbolaget kan utnyttja prognosen S02 till att preliminär fakturera kunden. Om kunden sedan inte betalar, kan man gå vidare och undersöka om grund för hävning finns.

Kap 8 § 5 i Ellagen nämner även att man är skyldig att leverera el till uttagspunkten oavsett vad som avtalats tills kunden anses ha väsentligt brutit mot avtalet enligt kap 11 § 3-4 Ellagen. Nätägarens skyldigheter kring insamling och rapportering av mätvärden regleras i Mätföreskriften STEMFS 2007:5 och beskrivs även i kap 5 i Elmarknadshandboken. Möjligheten att preliminär debitera finns mer beskrivet i Allmänna avtalsvillkoren, EL2009 K.