Ärende nr 2010:28

Rubrik: Z03L på Nyanslutning

Beskrivning: Har en fråga kring Z03L på en nyanslutning. Vid en nyanslutning kan det vara så att all teknisk data inte finns tillgänglig för nätägaren så som mätare och dylikt. När då en Z03LK inkommer så skickas en positiv Aperak och nätbolaget meddelar elhandelsbolaget om att en z04LK kommer när all information finns tillgänglig. Hur skall nätbolagen reagera när de kommer in en Z03L på en nyanslutning? Om vi accepterar den skall den enbart gälla om anläggningen kopplas till innan efterfrågat datum? Vad händer om anläggningen kopplas till på efterfrågat datum?

Beslut: Det är upp till elhandelsföretaget att kontrollera med kunden att det finns ett elnätsavtal för den anläggning man tecknar avtal om. När den frågan kommer i samtalet med kunden kommer det sannolikt upp att det är en nyanslutning.
Vid leverantörsbyte från inflytt på en nyanslutning ska alltid undertyp LK användas. Det gör det även möjligt att korrigera startdatum till det faktiska startdatumet för anläggningen. Leverantören bör vänta med att skicka iväg sin Z03 LK för nyanslutning till så nära inpå leveransstart som möjligt för att undvika att denna avvisas. Samma sak gäller om önskad leveransstart är senare än inflyttningsdagen och en Z03 L skickas. Se kap 3.1 och 3.1.5 i Elmarknadshandboken för mer information om rutinerna vid leveransstart på en nyanslutning.