Ärende nr 2010:29

Rubrik: NULL vid saknad mätvärde

Beskrivning: Enligt Elmarknadshandboken ska nät skicka mätvärde till elhandelsbolag senast den 5:e vardagen in på ny månad men om de saknar ett värde så ska de skicka NULL till elhandlaren efter den 10:de dagen.

Förstår inte varför NULL inte går iväg redan 5:e vardagen från nät om de saknar mätvärde för då slipper Elhandlaren efterlysa saknad mätarställning 6:e vardagen och nätbolaget slipper att få ett mail som måste kontrolleras samt telefon samtal från från Elhandlaren. För ifall inte Elhandlaren fått mätarställning eller Null ställning så finns alltid möjligheten att värden skickats men hamnat på villovägar.

Skulle vara väldigt tydligt om NULL ställning skickades redan 5:e vardagen från nät om de saknar ett värde. Elhandlare vet att nät har problem med mätvärdet och att nät har anläggningen under kontroll och elhandlaren kan snabbare lämna information till kund (vid kundkontakt) att nät saknar mätvärde.

Finns det framtida planer på ändring av datum när Nullvärde ska skickas från nät till elhandel?

Beslut:
Status 110126:
Förtydligande text har gjorts i Elmarknadshandboken 10B rev 2.