Ärende nr 2010:30

Rubrik: Förslag till textförändring i stycket "Frånkoppling på grund av väsentligt avtalsbrott mot elleverantören"

Beskrivning: Frekvens: Varje månad I stycket frånkoppling på grund av väsentligt avtalsbrott mot elleverantören (s. 71) i elmarknadshanboken står det; "Om anläggningen är frånkopplad i mer än två vardagar bör nätägaren registrera frånkopplingen och Z06F med installationsstatus stängd (closed) och avläsning skickas till elleverantören". Det skulle underlätta för elleverantören om det istället för bör var skall så att systemen kan utvecklas med endast en hantering för frånkopplingar, det vill säga via Z06F.

Svar 100119:

Ärende 2010-30 "ska" istället för "bör" gällande meddelande för frånkoppling (Z06F)

Ärendet överlämnas för uppdatering av elmarknadshandboken. Just nu pågår ett arbete med att se över elmarknadshandboken och anpassa den efter processer (projekt OMAR). I det arbetet ses alla texter över med syfte att undvika för många "bör" och "kan" och istället ersätta dem med "ska" för att förtydliga och förenkla för företagen i branschen. Denna frågeställning tas med i arbetet för att i kommande versioner vara förtydligad.

Svar 110126:
Förtydligande av text har gjorts i Elmarknadshandboken 10B rev 2.