Ärende nr 2011:01

Rubrik: Informera om typ av energiskatt

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 2

Beskrivning: Vid ett leverantörsbyte måste elhandlaren ta reda på vilken energiskatt som gäller för den elanläggning som bytet avser för att kunna fakturera kunden rätt.

I dagsläget söker vi på det postnummer som anges på anläggningsadressen mot ett skatteregister, men det finns postnummer som ligger i gränslandet mellan normalskatt och subventionerad skatt vilket leder till en utredning i de specifika fallen för att manuellt avgöra vilken energiskatt som ska faktureras med risk för felhantering.

Eftersom nätbolagen har full kontroll på var anläggningarna finns tycker jag att det i Prodat Z04 bör framgå vilken energiskatt som ska tillämpas för elhandlaren. Det skulle leda till bättre kvalitet, mindre rättningar i efterhand och därmed bättre kundrelationer för branschen.

Beslut 2011-03-21
Elmarknadsutveckling har beslutat att i dagsläget inte ändra hanteringen kring rapportering av vilken energiskatt anläggningen är berättigad till. I arbetet med en gemensam nordisk elmarknad finns förslag på att elnätsföretagen ska ansvara för hanteringen av energiskatt. Innan beslut är fattat i denna fråga genomförs inga förändringar av dagens regelverk, det vill säga det är fortfarande elhandlaren som ansvarar för att ha kontroll på vilken skattesats som ska användas för energiskatten för anläggningen.