Ärende nr 2011:02

Rubrik: Fem dagar för registrering av Z06F på tillkoppling

Frekvens: Varje månad,

Antal timmar: 1

Beskrivning: Varför står det en rekommendation om att man skall registrera en tillkoppling inom 5 vardagar?

Frånkoppling p.g.a. väsentligt avtalsbrott mot nätägaren För mer information om hur och när mätvärde ska sändas vid till- och frånkoppling, se kapitel 5.7.1 samt rapportering av årsförbrukning och mätvärde, se kapitel 5.5.2 Frånkoppling Om nätägaren har rätt att frånkoppla på grund av väsentligt avtalsbrott ska elleverantören meddelas via PRODAT.

Nätägaren sänder då en Z06F med installationsstatus stängd (closed) med tillhörande avläsning till elleverantören. Motsvarande, med installationsstatus aktiv (active), gäller efter tillkoppling. Till framtida elleverantör skickas endast ett Z06F med status stängd (closed) utan avläsning. När elanvändaren betalat sin nätfaktura och nätägaren kopplat till anläggningen bör registrering ske inom 5 vardagar.

Vad är det som tar 5 dagar innan man registrerar frånkopplingen? Elhandelsbolagen vill ha information så fort som möjligt gällande tillkopplingen.

Beslut: 2011-03-21:
Elmarknadsutveckling remissar frågan kring Z06F i ärende 2010-05 och Elmarknadshandboken kommer att uppdateras med texter utifrån den remissen.

2011-05-18:

Elmarknadshandboken är uppdaterad, se avsnitt 4.3.3