Ärende nr 2011:03

Rubrik: Elområden

Frekvens: Hur ofta inträffar detta

Antal timmar: 0

Beskrivning: Jag undrar om det blir ett lagkrav på att nätägarna måste skicka med Elområde i Z04?

Beslut: 2011-03-11

Nätområdet som finns angivet i Z04 kan alltid kopplas till ett Elområde så någon ändring behövs inte.
Det kommer inte att bli några lagkrav på att skicka med elområde i Z04.