Ärende nr 2011:04

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 1

Rubrik: Inkommande Z03L på pågående flyttning

Beskrivning: Detta blir en fortsättning på ärende 2010:28 Om en Z03L inkommer framåt i tiden då det först ligger ett pågående kommande flytt (befintlig anläggning), hur ska denna Z03L mottas/hanteras. Exvis. Vi har idag ett känt kundbyte per 1 april, en Z03L inkommer före kundbytes giltighetsdag med ett startdatum per 1 maj. Ska denna Z03L avvisas med ett negativt aperak på grund av att nätavtalet inte är aktivt, eller ska vi ha en annan hantering på denna än vad vi har kommit fram till i 2010:28?? Behöver nog inte specificera närmare då vi i gruppen vet vad detta handlar om.