Ärende nr 2011:06

Frekvens: Varje vecka

Rubrik: Ändra bör till ska på +/- 15 dagar

Beskrivning: Vi har idag problem med att nätägare försvårar för oss för att dom inte följer rekommendationen att godkänna leverantörsbyte vid flytt och nyanslutning +/- 15 dagar.

Detta står i 4.1.4: För att tillgodose elanvändarens val av elhandelsföretag bör elnätsföretaget, efter avstämningen med elhandelsföretaget, godkänna Z03LK även om angivet startdatum avviker mer än +/- 15 dagar om övriga uppgifter är korrekta. Detta förutsatt att Z03LK inkommer till elnätsföretaget senast inflyttningsdagen.

Detta står i 4.1.6: När elnätsföretaget är klar med nyanslutningen ska uppgifterna i den inkomna Z03:an kontrolleras igen innan anmälan godkänns och Z04LK skickas eller avvisas. Om ärendet har bevakats en längre tid ska även kontakt tas med elhandelsföretaget först. För att tillgodose elanvändarens val av elhandelsföretag bör elnätsföretaget, efter avstämningen med elhandelsföretaget, godkänna Z03LK vid nyanslutning även om angivet startdatum avviker mer än +/- 15 dagar om övriga uppgifter är korrekta.

Nätägarna säger att detta endast är börkrav, och tänker därför inte följa rekommendationerna. Jag anser för kundernas bästa att dessa två ska bli ska-krav i stället.

Beslut:

Svar på fråga via denna länk.