Ärende nr 2011:08

Frekvens: -

Rubrik: Kontakt när control saknas inom 30 minuter?

Beskrivning: I Elmarknadshanboken Utgåva nr 11A Version 2011-04-01 och kapitel 10 så finns det i det rosa fältet rekommendation att aktörer bör kontakta varann om det uppstår fel i kommunikationen.

Sedan under punkt 10.1.10 så ska avsändaren enligt mätföreskiften uppmärksamma mottagaren om de inte fått kvittens inom 30 min. 10.1.10 Tidskrav för kvittenser, Sid 156 Enligt mätföreskrifterna ska man skicka kvittenser inom 30 min efter att meddelandet är mottagaren tillhanda. Dessutom ska avsändaren uppmärksamma mottagaren om man inte fått någon kvittens efter 30 minuter.

Ska eller bör den som skickar ex prodat/utilts uppmärksamma mottagaren när control saknas inom 30 min?

Sidan 153
10.1.10 Tidskrav för kvittenser, Sid 156 Enligt mätföreskrifterna ska man skicka kvittenser inom 30 min efter att meddelandet är mottagaren tillhanda. Dessutom ska avsändaren uppmärksamma mottagaren om man inte fått någon kvittens efter 30 minuter. För att få 30-minutersregeln att fungera måste mottagaren konfigurera sitt system så att det kontinuerligt kontrollerar om den mottagit några meddelanden och behandlar dessa med automatik.

Beslut: Besvarad 2011-05-02
Tack för din fråga till elmarknadsutveckling.

I det rosa fältet är texten "bör" en mer generell text för all kommunikation mellan aktörer och påpekar därmed att aktörer bör kontakta varandra om det uppstår fel i kommunikationen, det står även under punkt 10.1.5.

Under punkt 10.1.10 hänvisar texten "ska" till mätföreskrifterna och där står det att avsändaren av EDIEL-meddelandet ska uppmärksamma mottagaren vid saknad av kvittens. Dvs om ni sänder ett ediel-meddelande till en aktör och ni ej får en contrl/aperak i svar ska ni uppmärksamma mottagaren av ediel-meddelandet på detta.