Ärende nr 2011:09

Frekvens: -

Rubrik: Meddelande till kund vid leverantörsbyte

Beskrivning: Vi är ett nätbolag. Om jag får meddelande om att en kund har bytt till annan elleverantör än den han hade innan, ska jag skicka något meddelande till min kund då?

Beslut: Besvarad 2011-05-03

Se sidan 66 i Elmarknadshandboken (version 2011-04-01).

Bekräftelse från elnätsföretaget till elanvändaren på genomfört byte av elhandelsföretag Elnätsföretaget ska enligt mätföreskrifterna senast 15 vardagar efter leveransstart meddela elanvändaren att byte skett, uppgift om elhandelsföretag, från vilket datum (leveransstart) samt anläggnings-id och mätarnummer.