Ärende nr 2011:10

Frekvens: -

Rubrik: Rättning av mätvärden

Beskrivning: Det finns en viktig sak att ta upp gällande rättning av mätvärden.
I den texten som finns på nedre delen på sid 102 i elmarknadshandboken nämner man bara Godkända värden, men eftersom man har sagt att vi ska fakturera på Beräknade värden, så måste det även gälla för dom.

Beslut: Besvarad 2011-05-25
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Befintlig text (kap 7 sid 100):
För att elanvändaren ska debiteras för samma energimängd från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget ska en avisering göras innan omrapportering sker. Avisering ska alltså alltid ske om en avläst mätarställning (rapporterad som godkänd) ersätts med en ny mätarställning som också är avläst (godkänd) eller om rättningen innebär att mätvärdet får en sämre kvalitet, till exempel om en avläst mätarställning ersätts med en beräknad.

Kommer i elmarknadshandboken att ersättas med nedan text

Ny text kap 7 sid 100:
För att elanvändaren ska debiteras för samma energimängd från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget ska en avisering göras innan omrapportering sker. Avisering sker via mail eller telefon.

Avisering ska ske när:

Rapporterad avläst mätarställning (status godkänd) ersätts och omrapporteras med en ny avläst mätarställning (status godkänd).

Rapporterad beräknad mätarställning (status beräknad) ersätts och omrapporteras med en avläst mätarställning (status godkänd), eller med en ny beräknad mätarställning (status beräknad).

Rapporterad avläst mätarställning (status godkänd) ersätts och omrapporteras med en avläsning med sämre status (status beräknad eller status saknad)

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer. Ditt ärende anses härmed avslutat.