Ärende nr 2011:12

Frekvens:

Rubrik: Kravhantering

Beskrivning: Efterfrågar beskrivning hur kravhanteringen för elhandel och elnät skall gå till enligt de regler och förordningar som finns. Då kravhanteringen är lite speciell för energibranschen gentemot andra branscher.

Beslut: Besvarad 2011-10-20

Kravhantering för elbranschen skiljer sig inte stort från kravhantering generellt. Vi ser därför inte att detta behöver beskrivas djupare i Elmarknadshandboken.

Hur man går till väga vid frånkoppling och hävning på grund av väsentligt avtalsbrott, som är två slutåtgärder som skiljer sig för elbranschen, finns beskrivna i kapitel 1 och 2 i handboken. Vi kommer även att se över om en hänvisning till dessa kan läggas till i kapitel 9 på ett lämpligt sätt.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.