Ärende nr 2011:13

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 0

Rubrik: Z06F Frånkoppling

Beskrivning: Under kapitel 2.2.2 Fastställ beslut om frånkoppling, står det följande angående skick av Z06F vid frånkoppling.

Elnätsföretaget
Om elnätsföretaget har rätt att frånkoppla på grund av väsentligt avtalsbrott sänder elnätsföretaget en Z06F med installationsstatus stängd (closed) med tillhörande avläsning till elhandelsföretaget.

Elhandelsföretaget
Om anläggningen är frånkopplad i mer än två vardagar bör elnätsföretaget registrera frånkopplingen och Z06F med installationsstatus stängd (closed) och avläsning skickas till elhandelsföretaget.

Borde det inte vara ett krav att skicka Z06F oavsett vem som har begärt frånkopplingen? Vi har tidigare lagt ett ärende 2010:30 som ni har satt till klar, men vi anser inte att det har blivit någon förtydling i texten och att ärendet därför inte är klart.

Beslut: Besvarad 2011-06-28

Detta ärende finns även som ärende 2010:30 och som resultat av det ärendet skulle ett förtydligande göras i 10B rev 2 av elmarknadshandboken. Vid arbetet med omarbetningar av elmarknadshandboken (projektet Omar) missades dock detta. Vi avser därför ändra ordet "bör" till "ska" under 2.2.2, Elhandelsföretag "Om anläggningen är frånkopplad i mer än två vardagar bör elnätsföretaget registrera frånkopplingen...". Detta i enlighet med vad som beslutades i ärende 2010:30.